GENÇLİK BİLGİ MERKEZİ kimdir ve ne yapar?

Resmi adı: Gençlik Bilgi Merkezi Derneği

Kullanılan Adı: Gençlik Bilgi Merkezi

Kısa Adı: YINFO

Merkezi: Gaziantep

Amacı: Dernek, kültürel ve sanatsal faaliyetler aracılığı ile gençlik bilgilendirmesinin ve gençlik çalışmalarının etkinleştirilmesi, geliştirilmesi ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla ortaklık kurup; uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Çalışma konuları;

–          Genel Gençlik Bilgilendirmesi etkinlikleri

Gençlerin ihtiyacı olan tüm bilgileri çevrimiçi olarak internet, telefon, faks ve diğer sosyal medya araçlarını kullanarak gençlere ulaştırmak.

–          Özel Gençlik Bilgilendirmesi ve Danışmanlık

Özel durumları olan ve özel ilgiye ihtiyacı olan dezavantajlı gençlere birebir bilgi vermek ve özel durumlarına yönelik bilgi sağlanmasının yanı sıra haklarını ve sorunlarını çözüm yolları bulmak, yardımcı olmak.

–          Gelecek ve Kariyer Planlama hizmetleri

Eğitim hayatını bitirmiş ve ya halen devam eden gençlerin gelecek planlamalarına yardımcı olmak.

–          Yerel, Ulusal ve Uluslararası hibeli proje, hibe ve fonlar

Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde proje başvurularında bulunarak bu projelerden dezavantajlı gençler başta olarak tüm gençlerin faydalanmasını ve haberdar olmasını sağlamak.

–          Yerel, Ulusal ve Uluslar arası iş fırsatları, kariyer geliştirme etkinlikleri

Yerel, ulusal ve uluslar arası iş fırsatlarını ve kariyer hizmetlerini organize etmek, gençleri bu alanlarda bilgilendirmek ve karar alma sürecinde yardımcı olmak.

–          Uluslararası Eğitim, Staj, İş kurma alanlarında danışmanlık hizmetleri

Uluslar arası alanda eğitim ve staj yapmak isteyen gençlere olarak danışmanlık hizmeti yapmak, ilgili kurumlara ulaşması, kayıt yaptırması ve sonrasındaki rehberlik hizmetlerinde yanında olmak.

–          Hibe ve projeler ile ilgili danışmanlık hizmetleri

Gençler ve yetişkinler için sunulan hibe programlarını araştırmak ve ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara destek vermek. Proje başvurusuna, projenin yürütülmesine ve raporlanmasına yardım etmek.

–          Proje döngüsü ve proje yazma eğitimleri

Proje fikri olan resmi olmayan gençlik gruplarına, öğrenci klüplerine, kurum ve kuruluşlara proje döngüsü ve proje yazma eğitimleri vermek,hibe programlarına yönlendirmek.

–          İstihdam projeleri ve KOBİ ortaklıkları

Gençlerin eğitim hayatı boyunca ve sonrasında istihdam edilebilirliklerini artırmak için KOBİ’lerle ortaklık kurmak ve istihdam projeleri geliştirmek.

–          Şirketlere özel kurum içi eğitimleri

İhtiyacı olan küçük, orta ve büyük ölçekli firmalara kurum içi eğitim programları tasarlayıp uygulamak.

–          Sosyal ağ ve bültenler hazırlama

Gençlerin ihtiyacı olan bilgi ve haberlerle aylık ya da 3 aylık bültenler ve sosyal ağ haberleri hazırlamak, erişebilirliğini sağlamak.

–          Gönüllü veri tabanı oluşturmak

İhtiyaç halinde gönüllü projelerde yer almak isten gönüllülerin kolay bulunabilmesi için veri tabanını oluşturmak ve bilgilerini barındırmak.

–          Ulusal Online Bilgi Ağı kurmak ve ücretsiz yerel temsilcilikler vermek

Ulusal düzeyde Gençlik Bilgi Merkezi ağına dahil olmak isteyen kurum, kuruluş ve gençlik gruplarına temsilcilikler vererek bu bilgi ağının bir parçası olarak eğitmek ve desteklemek.

–          Girişimcilik eğitimleri ve ortaklıkları

Gençlerim girişimcilik ruhunu destekleyici eğitimler vermek ve bu eğitimlerde destek olmak üzere ortaklıklar kurmak.

–          Kültür Sanat etkinlikleri, kursları

Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için Tiyaro, Resim, Fotoğrafçılık, Kısa Film, Müzik vb. gibi kültür sanat kursları açmak ve gençlerin dahil olmasını sağlamak.

–          Sponsorlu gençlik bilgi yarışmaları

Gençlerin genel kültürlerini artırmaya yönelik olarak çevrimiçi ve yüzyüze bilgi yarışmaları düzenlemek, gençlerin katılımını sağlamak ve sosyalleşmelerini sağlamak.

–          Yabancı dil kursları

Gençlerin gelecekteki hayatlarında ve şu anki imkanları doğrultusunda ihtiyacı olan yabancı dil kurslarını organize etmek ve kişiye özel destekler sağlamak.