Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır.

Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programı, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2018/1475 sayılı Tüzüğü ile kurulmuştur.

Türkiye’nin Avrupa Dayanışma Programı’na katılımı, 2018/1475 sayılı Tüzüğün 11 (1) (b) (i) Maddesine göre gönüllülük faaliyetleri, dayanışma projeleri ve ağ oluşturma faaliyetleriyle sınırlı kalmaktadır. Türkiye  ile Avrupa Komisyonu arasında Türkiye’nin Avrupa Dayanışma Programına katılımı konusudna müzakareler bir süredir devam etmekte olup,  katılım anlaşmasını imza süreci tamamlanmak üzeredir.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI NASIL ÇALIŞIR?

17-30 yaşları arasındaki gençler Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt yaptırabilirler. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veritabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilirler. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden doğrudan yanıt alabilmek için portalda, proje duyurularını yapabilirler.

KAZANIMLAR

Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak;

1)      Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyac icindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu icin maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber seyahat, barınma, yemek ve sigorta giderleriniz ödenecek ve buna ek olarak belli bir miktar cep harçlığı alacaksınız.

2)      Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız.

3)      Başka bir Ülkede yaşamak ve bu Ülkeyi keşfetmek, diğer kültürler hakkında bilgi edinmek veya yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır.

4)      Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz.

5)      Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geri döndüğünüzde eski gönüllülerden oluşan daha geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz.

6)      Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımınızı belgeleyen bir sertifika sahibi olacaksınız.

NASIL YER ALINIR?

GENÇLER

Gençler, Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olabilir ve buradan fırsatları araştırabilirler. Bir grup genç veya bir kuruluş belirli bir tarih aralığında gerçekleşmek üzere hibe almış dayanışma projelerine başvurabilir. Kalite Sertifikası  (Quality Label) dayanışma projelerinde gerekli değildir.

Gençler; Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olduktan sonra özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını kuruluşlara iletmek suretiyle, kuruluşlar tarafından da uygun görüldükleri takdirde bir projenin içinde yer alabilirler. Akredite olmuş kuruluş listesi, altta yer alan link üzerinden belirli filtreleme yöntemleri ile erişilebilir.

Portala kayıt olan gençlere veritabanı üzerinden de kuruluşlar ulaşabilir ve hibe almış projelerinde gençlerin yer almasını talep edebilirler.

Avrupa Dayanışma Programı Portalına aşağıdaki link üzerinden kayıt olunabilir.

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Kalite sertifikası almış ve akredite olmuş kuruluşlar listesine aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir.

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

KURULUŞLAR

Avrupa Dayanışma Programı’nın Gönüllülük faaliyetlerine katılmak için kuruluşun Kalite Sertifikası alması gerekir. Kalite Sertifikası Avrupa Dayanışma Programı hedef ve prensiplerine uygunluğu sağlar. Kuruluşlar Kalite Sertifikası için ülkelerindeki Ulusal Ajanslara veya Ortak Ülkelerde ise bölgesel SALTO’lara başvururlar. Kalite Sertifikası için başvurular düzenli olarak yapılır. Bu başvurular başvuran kuruluşun bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa çevrimiçi yolla gönderilmelidir.

Kuruluşlar Avrupa Dayanışma Programı’nda gönüllülerini Avrupa Dayanışma Programı PASS Portalına (European Solidarity Corps PASS [Placement Administration and Support System] Portal) grimek suretiyle seçebilirler. Avrupa Dayanışma Programı PASS Portalına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://europa.eu/youth/solidarity/pass_en

GÖNÜLLÜLÜK

Bireysel gönüllülük (individual volunteering), gençlere kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı ücretsiz etkinliklerdir. Katılımcılar sınır ötesi veya kendi ülkelerinde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler.

Bireysel gönüllülük faaliyetleri sınır ötesi veya yurtiçi gerçekleşebilir. Ancak yurtiçi bireysel gönüllük faaliyetleri açık bir şekilde Avrupa katma değerini sunmalıdır. Bunu karşılamayan projeler Avrupa Dayanışma Programı kapsamında geçerli kabul edilemez.

Gönüllü Takımları (Volunteering Team) ise; 10-40 kişilik gruplarla en az iki farklı ülkeden gelen gençlerin 2 hafta ile 2 ay arasında birlikte gönüllülük yaptığı projelerdir. Bu projeler  özellikle Avrupa Dayanışma Programı’nda imkanı kısıtlı gençlerin dahil edilmesine katkı sağlayabilir. Gönüllülerden en az 1 / 4 ü yurtdışından gelmelidir. Kısa süreli projeler olması nedeniyle tek başına faaliyet yürütmekte zorlanan ve uzun süre bir projeye farklı nedenlerle zaman ayıramayacak ancak topluma fayda sağlamak isteyen gençler için bir fırsat oluşturmaktadır. (faaliyet örnekleri; sığınma kamplarında eğitim faaliyetleri, tarihi mirasın restorasyonu, soyu tükenmekte olan canlıların korunması vb.)

GÖNÜLÜLLÜK FAALİYETLERİ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kimler Başvurabilir ?

“Program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”de (uygun ülkeler listesi) yer alan Kalite Sertifikası veya Erasmus+ gönüllülük akreditasyonu olan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Katılımcı ülkeler faaliyetlerin başladığı tarihten önce geçerli bir akreditasyonu sahip olmalıdır.

Kaç Ortak Gerekir?

Sınır ötesi faaliyetler için biri ev sahibi diğeri destekleyen kuruluş olmak üzere en az 2 kuruluş olmalıdır. Destekleyen kuruluş, gönüllünün resmi olarak ikamet ettiği ülkeden olmalıdır.

Yurtiçi faaliyetler için, en az 1 ev sahibi kuruluş gereklidir.

Gönüllü takımlarında en az 1 ev sahibi kuruluş gereklidir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 24 ay arasındadır (faaliyet süresi 2-12 ay arasındadır. İmkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde faaliyet 2 haftadan [14 gün] seyahat günleri hariç başlayabilir ).

Gönüllü takımlarında faaliyet süresi 2 hafta ile 2 ay arasındadır. (Seyahat günleri hariç)

Proje Nerede Gerçekleşir?

Proje ortaklardan herhangi birinin ülkesinde gerçekleşir. Ülkemizin de dahil olduğu program ülkelerinden gönüllüler, “program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”den herhangi birine gidebilir. Komşu ortak ülkelerden gönüllüler ise yalnızca program ülkelerine gidebilir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Başvuru, başvuran tarafından tüm ortaklar adına başvuranın bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılır. Ortakların Ulusal Ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

Başvuru Ne Zaman Yapılır?

Başvuran kuruluş aşağıdaki tarihlerde hibe başvurusunu sisteme yüklemelidir:

  • 7 Şubat, en geç Türkiye saatiyle 13.00, projesi aynı yılın 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında başlayanlar için;
  • 30 Nisan, en geç Türkiye saatiyle 13.00, projesi aynı yılın 01 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arasında başlayanlar için;
  • 1 Ekim, en geç Türkiye saatiyle 13.00, projesi sonraki yılın 01 Ocak – 31 Mayıs tarihleri arasında başlayanlar için.

Projede Yer Alacak Gönüllülerde Aranılan Özellik Nelerdir?

Gönüllülük faaliyetlerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde veya ortak ülkelerde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş gençler,  mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın 2 ay ile 12 ay arasında katılım sağlayabilir.

Daha önce Erasmus+ gönüllülük faaliyeti veya Avrupa Gönüllü Hizmeti programından faydalanmış olan gençler programdan yararlanamaz. Ancak, programın istisnası, Avrupa Gönüllü Hizmeti veya Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük faaliyetlerinden maksimum 2 ay yararlanmış gençler bir kez daha gönüllülük faaliyetlerinden faydalanabilir. Ancak toplam süre 14 ayı geçemez.

Not: Gönüllülük faaliyetlerinde başvuru formuna faaliyetlerin gün olarak belirtildiği Faaliyet Tablosu eklenmelidir.

Gönüllülük faaliyetleri başvuru yapmak için buraya tıklayınız.             https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Daha fazla bilgi için Avrupa Dayanışma Program Rehberine bakınız. https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf

Gönüllülük faaliyetlerine nasıl başvurulacağı konusu için ise Rehberin D bölümünü inceleyiniz.

KALİTE SERTİFİKASI

Avrupa Dayanışma Programı’nın projelerine katılmak için kuruluşlar bir Kalite Sertifikası almalıdır. Kalite Sertifikası,  Avrupa Dayanışma Programı’nın ilke ve hedeflerine uyumu sağlar. Kuruluşlar, ülkelerinin Ulusal Ajansına veya Ortak Ülkeler olması durumunda bölgesel SALTO’lara bir Kalite Sertifikası için başvururlar. Kalite Sertifikası başvuruları sürekli olarak çevrimiçi yapılabilir.

Kalite Sertifikası, Avrupa Dayanışma Programı’na giriş biletidir. Gönüllülük, Stajyerlik ve İşe katılım için bir ön koşuldur, ancak otomatik olarak bir Avrupa Dayanışma Programı proje hibesinin alınacağını ifade etmez.

Türkiye’nin sadece Gönüllülük faaliyetlerinde yer alması nedeniyle sadece gönüllülük için Kalite Sertifikası alınabilir.

Geçerli bir Avrupa Gönüllü Hizmeti akreditasyonuna sahip kuruluşların, Kalite Sertifikasına başvurmasına gerek bulunmamaktadır. Mevcut akreditasyonları ile proje başvurusu yapabilirler. Koordinatör kuruluşların akreditasyonu ve gönderen kuruluşların akreditasyonu, gönüllülük Kalite Sertifikasında destekleyici rol (destekleyen kuruluş) olarak değerlendirilecektir; alıcı rolünde kuruluşların akreditasyonu, gönüllülük Kalite Sertifikasında evsahibi rol (evsahibi kuruluş) olarak kabul edilecektir.

Ancak kuruluşta bir değişiklik olması durumunda, yeni bir rol üstlenilmek istendiğinde veya mevcut akreditasyon süresi dolanların Kalite Sertifikasına başvuru yapması gerekmektedir.

Kalite Sertifikası kazanıldığında, kuruluşlar, etkinliklerinin duyurusunu yapabilecekleri ve katılımcıları arayabilecekleri Avrupa Dayanışma Programı Portalına erişebileceklerdir.

Kalite Sertifikası, programlama süresinin tamamı boyunca (2018-2020) verilir ve mevcut programlama döneminde kuruluşun dahil olduğu son projenin sonuna kadar geçerli kalacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Gönüllülük Kalite Sertifikası için yasal olarak program ülkesinde veya ortak ülkelerde kurulmuş olan bir kuruluş başvurabilir.

Kalite Sertifikası Süresi?

Tüm program süresini kapsamaktadır (2018-2020).

Nereye Başvuru Yapılır?

Başvuran kuruluşun olduğu Ulusal Ajans’a başvuru yapılır.

Kalite Sertifikası başvurusu yapmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Not: Başvuru formuna yasal temsilcinin Doğruluk Beyanı eklenmelidir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Nasıl Başvurulur?

Bir proje başvurusu veya Kalite Sertifikası başvurusu yapmak için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen adımları izlemelidir:

1-  Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi: Başvuruda bulunan kuruluşlar, Katılımcı Portalına kaydolmalı ve bir Katılımcı Kimlik Kodu (PIC) almalıdır. Diğer AB programlarına katılımıyla PIC elde etmiş olan kuruluşların/ grupların tekrar kaydolması gerekmez. Önceki kayıtlardan elde edilen PIC, Avrupa Dayanışma Programı’na başvurmak için de geçerlidir

2-  Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü
3-  Mali Şartların Kontrolü (kalite Sertifikası için geçerli değildir)
4-  Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

1- Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi

Katılımcı Portalına kaydolmak için bir kuruluşu (veya bir grup genç insanı) temsil eden kişi aşağıdaki adımları yerine getirmelidir:

  • Bir AB Giriş hesabı oluşturun (organizasyonu/grubu temsil eden kişinin önceden bir hesabı yoksa). AB Giriş hesapları aşağıdaki web sitesi aracılığıyla oluşturulabilir: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
  • Katılımcı Portalına erişin ve organizasyon/grup adına kaydolun. Rehberlik ve Sıkça Sorulan Sorular, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilen Katılımcı Portalı’nda mevcuttur:

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Kuruluşun Katılımcı Portalına yalnızca bir kez kaydolması gerekir. Kayıt işlemi tamamlandığında, organizasyon/grup bir Katılımcı Kimlik Kodu (PIC) alacaktır.

Videolu anlatım: ECAS’a üyelik ve PIC no. alımı

Kayıt sırasında kuruluşlar (veya dayanışma projeleri için başvuru sahibi genç) ayrıca Katılımcı Portalına aşağıdaki belgeleri yüklemelidir:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts /financial_id/financial_id_en.cfm).

  • Formun ilgili bölümü bankanız tarafından da imzalanmalıdır, ancak banka cüzdanı belgesi (hesap sahibinin adı ve hesap numarası görünür şekilde) taralı şekilde eklenir ise belgenin banka tarafından imzalanmasına gerek kalmaz. Banka hesapları mutlaka Avro cinsinden olmalı ve başvuran kuruluş adına açılmalıdır. Resmi Olmayan Gençlik Grubu için ise hesap yasal temsilci adına açılmalıdır
  • (Proje toplam hibesi 60.000 Avro’dan fazla ise gereklidir): Başvuru sahibi kuruluş finansal kapasite analizi yapılabilmesine yönelik aşağıdaki belgeleri de sisteme yüklemelidir (Kamu kurumları, gruplar ve uluslararası kuruluşlar hariç).

1)     Kuruluş yasal temsilcisi kuruluşlarının projeyi gerçekleştirmek için yeterli idari kapasite ve finansal yeterliliğe sahip olduğuna dair bir doğruluk beyanı imzalayarak sunacaktır.

2)     Bilanço esasına göre çalışan kuruluşlar son bir yıla ait bilanço belgesi sunacaktır. Bilançonun aslı veya noter onaylı sureti sunulacaktır, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı olması esastır, ancak, biri muhasip üye ve diğeri yasal temsilci olmak üzere iki yetkilinin imzasını taşıyan bilançolar da kabul edilecektir.

3)     İşletme defteri hesabına göre çalışan kuruluşlar son bir yıla ait işletme hesabı tablosu (gelir/gider tablosu) sunacaktır. Tablonun aslı veya noter onaylı sureti sunulacaktır, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı olması esastır, ancak, biri muhasip üye ve diğeri yasal temsilci olmak üzere iki yetkilinin imzasını taşıyan tablolar da kabul edilecektir.

Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC): Veritabanına kayıt işlemi tamamlanır tamamlanmaz, sistem size dokuz (9) haneli bir kullanıcı tanımlama kodu (PIC) verecektir. Bu numarayı mutlaka kaydediniz. Bu kod başvuru yapmak isteyenlerin elektronik başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların kuruluş/gruplar ile yapacağı tüm iletişimlerde kullanılacaktır.

2- Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü

Başvuru sahipleri başvuru öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlamalıdır:

a)Uygunluk Ölçütleri

Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağlamak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Eğer projeniz bu ölçütleri karşılamıyorsa, değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.
b) Eleme Ölçütleri

Bir başvuru sahibi, AB Finans Yönetmeliğinin 136 – 140 ve/veya 141. Maddelerinde belirtilen şartlardan birini taşırsa Avrupa Dayanışma Programı altındaki teklif çağrılarına katılmaktan ve hibe almaktan men edilecektir.  Bu şartlar program rehberinin D Bölümü Eleme Ölçütleri kısmında yer almaktadır.

c) Seçilme Ölçütleri
Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmesine imkân verir. 

Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için yapılmaz.  
İdari kapasite, başvuranın öngörülen projenin yürütülmesi için gerekli mesleki / kurumsal yeterlik ve yetkinliğe sahip olduğunu göstermesi anlamına gelmektedir.
d) Hibe Ölçütleri

Hibe ölçütleri, Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde Ulusal Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren göstergelerdir.

Hibe ölçütleri program rehberinin B Bölümü’nde tanımlanmaktadır.

 3- Mali Şartların Kontrolü

Hibe, aşağıdaki türlerden herhangi birinde olabilir:
– Belgelendirilmiş (gerçek) masrafların belli bir oranının ödenmesi
– Kişi / gün / ülke / ortak vs. başına belirlenmiş tutarlar (Birim masraf ölçeği) temelinde ödeme
– Üsttekilerin bileşimi.

4-    Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

Avrupa Dayanışma Programı’nda AB hibe talebinde bulunmak için, başvuru sahipleri her bir Eylem için özel formları kullanmalıdır.

Başvuru sahiplerinin başvurularını doğru elektronik formu kullanarak ve istenen tüm ekleri içerecek şekilde Ulusal Ajansa Ajans’a çevrimiçi sunmaları gerekmektedir. Posta, kurye servisi, faks veya e-posta ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Avrupa Dayanışma Programı Kılavuzu – 2019

Kalite Sertifikası Doldurma Kılavuzu

Kategoriler: Haberler

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir